Serveis de l'IRI

El negoci central de l'IRI està focalitzat en els aspectes tècnics de l'Enginyeria Informàtica i el disseny i desenvolupament de sistemes TIC complexes, principalment adreçats a un conjunt d'objectius sel·leccionat. Aquesta tasca principal necessita un conjunt de serveis de suport (gestió de projectes, coordinació i cerca de finançament, entre altres) que també s'ofereixen i estan disponibles per altres institucions acadèmiques o empreses.

A l'IRI seguim estratègies de Programari Lliure, donem suport a models d'Open Innovation i estem contents de poder actuar com a pont d'accés als repositoris locals de Dades Obertes (Open Data) publicats per l'administració local i nacional, proveint suport tècnic i gestionant els contactes locals per a facilitar la recopilació de dades lliurement disponibles des de Barcelona i Catalunya cap a tot el món.

Disseny de Sistemes TIC

UML El Unified Modelling Language (UML) permet especificar l’estructura de les dades d’un sistema TIC I també el seu comportament. Un conjunt de diagrames UML són utilitzats per aquest propòsit.

Llegiu-ne més...

Desenvolupament de sistemes TIC

ProgrammerProgramar és una disciplina d’enginyeria que necessita creativitat. Algunes peces de programari poden ser considerades una peça d’art i alguns enginyers de software, artistes.

Llegiu-ne més...

Gestió de Projectes

GANTTLa gestió de projectes TIC i de recerca requereix una assignació òptima dels recursos disponibles, per un assoliment eficient dels objectius i fites del projecte.

Llegiu-ne més...

Suport a la Recerca

teamLa recerca no és exempta del marc legal i financer en que qualsevol activitat s’ha de desenvolupar. Existeixen un conjunt de tasques que són imprescindibles per a poder fer recerca i que no són recerca en sí.

Llegiu-ne més...

You are here Serveis de l'IRI