Recerca en salut 2013

La recerca en salut necessita un gran suport de les TIC i els següents, són alguns temes d'interès a l'IRI pels següents anys, que probablement formaran part del nou programa de treball HEALTH-2013.

Objectius:

a) Detecció, diagnosi i monitorització.

Visualització, imatge i eines i tecnologies d'anàlisi i deteccció per a prediccions, diagnosis, monitorització i pronòstic de malalties, suport i guiatge d'intervencions terapèutiques.

Focus: Desenvolupament de tecnologies pel guiatge terapeutic i aplicacions de medicina personalitzada.

b) Transferènciia de resultats de la recerca clínica, a la seva pràctica

Millor ús de teràpies i tecnologies sanitaries, millor pràctica clínica per la comprensió de la presa de decisions, i innovacions socials per a la promoció de la salut.

You are here L'Institut Objectius Recerca en salut 2013