Objectius

peaks

Amb la voluntat de contribuir a assolir els reptes definits per l’Agenda Digital Europea, IRI fa pròpia l’estratègia del pla Europa 2020, dins l’entorn de les TIC i en la mesura de les seves capacitats. D’aquests objectius destaquen el de maximitzar el potencial econòmic i social de les TIC, i en particular Internet, com a suport essencial de l’activitat econòmica i social: per a fer negocis, treballar, jugar, comunicar-se i expressar-se en llibertat. Tot això ha de permetre millorar la qualitat de vida de les persones, l’atenció sanitària, la seguretat i eficiència en el transport, un medi ambient més net, noves oportunitats en mitjans de comunicació i un accés més fàcil als serveis públics i als continguts culturals.

Les TIC tenen un impacte directe a la productivitat i innovació, tot facilitant la creativitat i gestió; modernitzant els serveis públics, com el sanitari, educatiu o de transport; i amb els avenços de la ciència i tecnologia, recolzant la cooperació, l’accés a la informació, i extracció de coneixement a partir de les dades. IRI vol contribuir a l’avenç en totes aquestes àrees a través del desenvolupament d’eines TIC de darrera generació.

Per tal de fer confluir els esforços de l’IRI amb els d’altres dins la comunitat d’enginyeria informàtica i així incidir en els àmbits d’aplicació més rellevants identificats a nivell global i europeu, IRI assumeix com a propis un conjunt d’objectius seleccionat i extrets del programa de treball de la Comissió Europea dins l’àmbit de les TIC. D’acord amb aquesta estratègia, cada nou Programa de Treball serveix per actualitzar els objectius de l’IRI.

El conjunt d'objectius triats per l'IRI, a partir de l'actual programa de treball de la Comissió Europea, inclouen:

Recerca en salut 2013

La recerca en salut necessita un gran suport de les TIC i els següents, són alguns temes d'interès a l'IRI pels següents anys, que probablement formaran part del nou programa de treball HEALTH-2013.

Llegiu-ne més...

TIC per Salut, Envelliment, Inclusió i Governança Virtual Phisiological Human (ICT-2011.5.2)

Recerca avançada en TIC per una sanitat d’alta qualitat sostenible, envelliment demogràfic, inclusió social i econòmica, i governança de les nostres societats.

Llegiu-ne més...

Models predictius i simulació de malalties principals

Models i simulacions centrats en pacients, per grans malalties, integrant dades mèdiques, biològiques i de l'entorn. Exploració de la interacció i integració de factors mediambientals amb factors biològics i mèdics, facilitant el desenvolupament de models predictius i simulacions per a l'enteniment de l'evolució i progressió de les enfermetats.

Llegiu-ne més...

You are here L'Institut Objectius