Error
  • S'ha produït un error en carregar dades del canal.

Recerca a Europa

És ja clar que les TIC tenen el potencial de transformar les empreses, la societat i els governs. És hora d'actuar. Grans decsions d'ara conduiran al desenvolupament tecnològic en les properes dècades.

El 7è programa Marc (FP7) és la pasarel·la cap a la recerca i desenvolupament europeus.

Més informació sobre la recerca en TIC a Europa:

[HORIZON2020] El nou programa marc Europeu per a la recerca i innovació.


You are here Recerca a Europa