Enginyeria Informàtica

La recerca en Enginyeria Informàtica a IRI està donant forma al present i al futur de la nostra societat a través de l’aplicació de les TIC en diferents àmbits. Des dels fonaments de les teories d’informació i computació, a les aplicacions pràctiques que creen, descriuen i transformen dades, i aquelles que formulen abstraccions adequades per a modelar sistemes complexos.

Camps teòrics i aplicats de l’enginyeria informàtica integren les següents àrees de recerca:
  1. Arquitectura de computadors
  2. Xarxes i comunicacions
  3. Intel·ligència Artificial
  4. Bases de Dades
  5. Processat de senyals
  6. Seguretat i criptografia
  7. Gràfics i visualització
  8. Informàtica teòrica
Informatics
You are here Enginyeria Informàtica